Mobile Control

V sodobnem poslovnem svetu je uporaba mobilnih naprav nujna. Sophos Mobile Control varuje mobilne naprave in ščiti podatke podjetja. Uporaba poslovnih mobilnih naprav bo z uporabo Sophos Mobile Controla potekala varno in preprosto.

Varujte mobilne naprave in podatke – preprosto

Zaščitite podatke, preden bo prepozno.

Količina zaupnih podatkov na mobilnih napravah se vsako leto povečuje. To lahko predstavlja problem z vidika varnosti vaše IT-infrastrukture. Sophos Mobile Control poskrbi, da so podatki podjetja na mobilni napravi šifrirani in ločeni od zasebne uporabe. V primeru kraje ali izgube mobilne naprave se ta locira, zaklene in zaupni podatki se izbrišejo.


Vodilni v mobilni varnosti

Tehnologije, ki prepričajo najzahtevnejše

Sophos Mobile Control je vodilna storitev v EMM (Enterprise Mobility Management). To nam uspeva z uporabo naslednjih tehnologij:

  • Mobile Device Management (spremlja in upravlja mobilne naprave na daljavo, podprta so okolja Windows, IOS, Android),

  • Mobile Application Management (s skupino varnih in prepovedanih aplikacij zagotavlja varno uporabo mobilne naprave, nadzor se lahko izvaja nad posameznimi uporabniki ali skupino uporabnikov),

  • Mobile Content Management (z uporabo tehnologije Container je delo z zaupnimi podatki podjetja varno in šifrirano, zavarovana je uporaba intraneta),

  • Mobile Email Management (dostop do e-pošte, koledarja in kontaktov je varen in nadzorovan glede na status mobilne naprave ali njeno lokacijo).