« Back

Ranljivost Apache Log4j

17 januar 2022

Sredi meseca decembra 2021 je bila odkrita kritična ranljivost knjižnice Apache Log4j, ki omogoča napadalcu izvedbo poljubne programske kode na ranljivem sistemu (RCE – Remote Code Execution).

Ranljivost je prisotna tako v odprtokodnih aplikacijah, lastnih rešitvah in številnih komercialnih produktih. Ranljivost vpliva na širok nabor storitev in aplikacij na strežnikih, zaradi česar je izjemno nevarna – najnovejše posodobitve pa so nujne. Zadnje verzije Apache Log4j, ki že vsebujejo vse popravke za razkrite ranljivosti, so Log4j 2.3.2 (za Java 6), 2.12.4 (za Java 7) ali 2.17.1 (za Java 8 in kasnejše).

Podjetje Sophos je kmalu po razkritju ranljivosti knjižnice Log4j objavilo popravke svojih produktov, vsem uporabnikom Sophos Intercept X Advanced with XDR, pa je dalo na voljo poizvedbo, s katero lahko uporabniki preverijo na katerih napravah obstaja knjižnica Log4j.

Primer enostavnega in hitrega iskanja ranljivosti Log4j v podjetju z uporabo Sophos XDR produkta je še eden od dokazov uporabe XDR tehnologije, s katerim lahko podjetja dvignejo nivo zaščite in prihranijo čas ter denar.

Vsem podjetjem, ki sama nimajo strokovnjakov za uporabo XDR tehnologije, pa Sophos ponuja MTR (Managed Threat Response) storitev, ki zagotavlja 24/7 nadzor nad stanjem računalniške varnosti v podjetju in 24/7 odziv in odpravo vseh groženj, ki se pojavijo v podjetju.